Европрограми

 

 

 

 

 

ТЕХНО КЪНСТРАКШЪН ЕООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0671-C01- “ Технологична модернизация в предприятието

Дата на стартиране

10.04.2023

Дата на приключване

10.04.2024

 

 

Стойност на бюджета в лева:

Общо

360 000.00 лева

 

Финансиране от ЕС

180 000.00 лева

Национално финансиране

0 лева

 

Основните цели на проект "Технологична модернизация в предприятието" са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < ТЕХНО КЪНСТРАКШЪН ЕООД> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД