Контейнери с гравитачно изсипване

DC 47 GA
819 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

DC 47 GA W
870 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 59 GA
870 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 70 GA
920 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 93 GA
1 273 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 116 GA
1 348 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно и стени Ф колела ..

DC 139 GA
1 436 лв. без ДДС

    Обем δ дъно и стени Ф колела ..