Контейнери с гравитачно изсипване

DC 47 GA
909 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

DC 47 GA W
975 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 59 GA
995 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 70 GA
1 075 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 93 GA
1 468 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

DC 116 GA
1 553 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно и стени Ф колела ..

DC 139 GA
1 681 лв. без ДДС

    Обем δ дъно и стени Ф колела ..