Стоманени Складови Контейнери с Плътни Стени

Стоманени Складови Контейнери с Плътни Стени

Широко използвани в индустрията и търговията за съхранение и транспортиране на суровини, заготовки, материали или готова продукция, стоманените складови контейнери са идеалното решение - имате на резположение мобилен склад, можете да го преорганизирате бързо според нуждите ви с мотокар или кран. Еквивалент на тежка серия индустриални стелажи, но с една основна разлика - мобилност. Възможно е подреждане в колона с височина до 3.3 метра например шест контейнера SC 413 SP един върху друг.

SC 413 SP
296 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SA
275 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SG
307 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SP R
326 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SA R
305 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SG R
352 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SA H
389 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SG H
434 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SP O
323 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..