Стоманени Складови Контейнери с Плътни Стени

Стоманени Складови Контейнери с Плътни Стени

Широко използвани в индустрията и търговията за съхранение и транспортиране на суровини, заготовки, материали или готова продукция, стоманените складови контейнери са идеалното решение - имате на резположение мобилен склад, можете да го преорганизирате бързо според нуждите ви с мотокар или кран. Еквивалент на тежка серия индустриални стелажи, но с една основна разлика - мобилност. Възможно е подреждане в колона с височина до 3.3 метра например шест контейнера SC 413 SP един върху друг.

SC 413 SP
246 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SA
210 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SG
258 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SP R
265 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SA R
227 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SG R
279 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SA H
297 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SG H
335 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SP O
272 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..