Стоманени Складови Контейнери с Плътни Стени

Стоманени Складови Контейнери с Плътни Стени

Широко използвани в индустрията и търговията за съхранение и транспортиране на суровини, заготовки, материали или готова продукция, стоманените складови контейнери са идеалното решение - имате на резположение мобилен склад, можете да го преорганизирате бързо според нуждите ви с мотокар или кран. Еквивалент на тежка серия индустриални стелажи, но с една основна разлика - мобилност. Възможно е подреждане в колона с височина до 3.3 метра например шест контейнера SC 413 SP един върху друг.

SC 413 SA O
302 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..

SC 413 SG O
334 лв. без ДДС

Модел Полезен обем ..