Преместваеми Контейнери по Din 30 735

Преместваеми Контейнери по Din 30 735

Произведени съгласно DIN 30 735 симетрични и асиметрични стоманени контейнери с полезен обем от 2 до 4.5 м3, проектирани за камиони система мултикар, изключително подходящи за стария модел български хидравлики.

M 2 SO L
661 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..

M 4 SO L
882 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

M 2 SO
824 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

M 4 SO
1 142 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..

M 3.5 AO L
922 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..

M 3.5 AO
1 121 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..