Преместваеми Контейнери по Din 30 735

Преместваеми Контейнери по Din 30 735

Произведени съгласно DIN 30 735 симетрични и асиметрични стоманени контейнери с полезен обем от 2 до 4.5 м3, проектирани за камиони система мултикар, изключително подходящи за стария модел български хидравлики.

M 2 SO L
520 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..

M 4 SO L
733 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

M 2 SO
629 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

M 4 SO
948 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..

M 3.5 AO L
767 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..

M 3.5 AO
930 лв. без ДДС

Модел Обем δ дъно δ стени М..