Преместваеми Контейнери по Din 30 720

Преместваеми Контейнери по Din 30 720

Произведени съгласно DIN 30 720 симетрични и асиметрични стоманени контейнери с полезен обем от 5.5 до 10 м3, подходящи за индустриални, строителни и битови отпадъци.

A 5.5
2 179 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

A 7
2 566 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

A 10
2 896 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..

SD 5.5 O
1 889 лв. без ДДС

Модел Обем δ ..